Nederlands nl
 • Nederlands nl
NL

Ruilvoorwaarden

Leveringen en retourzendingen

Attentie! In verband met de COVID-19 pandemie delen wij u mede dat er vertragingen kunnen optreden bij zowel verzendingen als leveringen. Wegens de enorme stroom online bestellingen, delen wij u mede dat de bestellingen een expeditietermijn van 24 uur zullen hebben en vervolgens een leveringstermijn van 24 uur tot 72 uur, met uitzondering van vertragingen wegens de pandemie.

Op aankopen via onze website, www.vinuus.pt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

 • Door een aankoop te doen op onze site www.vinuus.pt, verklaart de gebruiker ouder te zijn dan 18 jaar en geen beletsel of wettelijke beperking te hebben die hem/haar belet alcoholische dranken te kopen.
 • Alle artikelen in de uitverkoop zijn onder voorbehoud van de bestaande voorraad. Bestellingen worden uitgevoerd volgens het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt" en pas nadat de betaling is bevestigd. In geval van tijdelijke of definitieve voorraadonderbreking zal de klant worden ingelicht en zal, indien mogelijk, een alternatief van producten met soortgelijke kenmerken worden voorgesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal het geld in zijn geheel aan de klant worden terugbetaald zonder extra kosten.
 • Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW tegen het wettelijke tarief.
 • Voor de levering van bestellingen in continentaal Portugal worden geen extra verzendingskosten aangerekend bovenop de normale verzendingskosten. 
 • Onze leveringen vinden plaats tot 19.00 uur van elke werkdag.
 • Bestellingen worden uitgevoerd volgens het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt" tot 8.30 uur op de werkdag voor het Portugese vasteland en tot 8.30 uur voor alle andere bestemmingen. Na 8u30 worden de bestellingen de volgende werkdag verzonden. Bestellingen worden pas verzonden na bevestiging van betaling.
 • Wij verzenden niet op zaterdag en zondag, dus alle bestellingen die op vrijdag na 8.30 uur worden betaald, worden de volgende werkdag verzonden. 
 • Voor bestellingen van meer dan 30 euro voor het vasteland van Portugal zijn de verzendkosten gratis.
 • De actie "Gratis verzending" is alleen van toepassing op bestellingen voor het Portugese vasteland.
 • Leveringen op het vasteland van Portugal vinden plaats tussen 24 en 48 werkuren.
 • In december kunnen de leveringen wegens de hoge werklast van de vervoerders oplopen tot 72 uur. 
 • Leveringen naar Europa gebeuren binnen een maximumtermijn van 6 werkdagen. 
 • Wij aanvaarden de volgende betalingswijzen: betalingen per geldautomaat met een referentie die u wordt meegedeeld wanneer u uw bestelling plaatst; en per kredietkaart (tussenpersoon Stripe).
 • Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de goede staat van de geleverde producten. Elke klacht zal worden behandeld door onze klantendienst.

HERROEPINGSRECHT

De consument kan zijn bestelling op elk moment, tot aan de levering ervan, annuleren met recht op terugbetaling van alle betaalde bedragen. Vanaf de ontvangst van de bestelling door de consument, kan hij zijn recht op kosteloze opzegging uitoefenen onder de wettelijke voorwaarden die hieronder zijn uiteengezet en aangegeven, namelijk in wetsdecreet nr. 24/2014, van 14 februari.

Niet-betaling van de bestelling binnen 5 werkdagen impliceert de automatische annulering ervan.

De consument heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 kalenderdagen vrij op te zeggen, zonder opgave van reden.

De termijn voor de uitoefening van het recht van kosteloze opzegging verstrijkt 14 dagen na de volgende dag;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Opdat de herroepingstermijn wordt nageleefd, volstaat het dat uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn naar onze klantendienst wordt gestuurd.

EFFECTEN VAN GRATIS ONTWENNING:

In geval van beëindiging van dit contract zullen wij u alle betalingen die u hebt gedaan (met uitzondering van de kosten van terugzending) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop wij in kennis zijn gesteld van uw besluit om dit contract te beëindigen, aan u terugbetalen.

Wij zullen dergelijke terugbetalingen verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins instemt; in ieder geval zult u geen kosten hoeven te maken als gevolg van een dergelijke terugbetaling

Wij kunnen de terugbetaling achterhouden totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van de goederen overlegt, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

In geval van herroeping zijn de kosten voor het terugzenden van de goederen uitsluitend ten laste van de consument.

De consument moet de goederen onverwijld en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen terugzenden, te rekenen vanaf de dag waarop hij onze klantendienst op de hoogte heeft gebracht van zijn kosteloze herroeping van de overeenkomst; deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de consument de goederen terugzendt vóór het verstrijken van deze termijn van 14 (veertien) dagen.
.

Alle items moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres:

BPMG - DRINKS AND CONSULTING, LDA
Rua Mário Castelhano, Nº10, Queluz
Wijk: Lissabon
Gemeente: Oeiras
Parochie: Barcarena
POSTCODE: 2730-120 QUELUZ
Lissabon - Portugal - PT

Bij het terugzenden van goederen moet de Consument de volgende voorwaarden in acht nemen:

 • Stuur de artikelen in goede staat terug, zonder enige indicatie van koeling, beschadiging van etiketten, capsules, flessen, originele etuis, enzovoort;
 • Stuur de artikelen terug in de originele doos(ken) en beschermfolie(s), om de veiligheid van de zending te garanderen;
 • Wij aanvaarden geen terugzending van artikelen na ze te hebben geopend (met uitzondering van problemen met het product waarbij het naar onze winkel moet worden gestuurd om kwaliteitstests uit te voeren);
 • Alle artikelen worden bij aankomst gecontroleerd door onze kwaliteitscontroledienst en zullen alleen worden teruggenomen als ze voldoen aan de voorwaarden voor terugzending, anders worden ze teruggezonden naar de ontvanger.
 • In geval van breuk tijdens het transport, te wijten aan slechte verpakkingsomstandigheden, zijn de kosten ten laste van de klant.
 • Als u beschadigde artikelen of artikelen met kwaliteitsproblemen hebt ontvangen, zullen wij een afspraak maken om deze kosteloos op te halen op de door u aangegeven plaats, in dezelfde verzendzone als de oorspronkelijke bestelling.
 •  Nós da BPMG - Drinks and Consulting LDA, behoudt zich het recht voor om artikelen die niet aan deze voorwaarden voldoen niet te aanvaarden.

De terugbetaling zal pas geschieden na verificatie van de staat van het product.

Om het terugbetalingsproces te versnellen, zal in het geval van bedragen betaald met een kredietkaart (tussenpersoon Stripe), de terugbetaling gebeuren voor hetzelfde betaalmiddel. In het geval van bedragen die per geldautomaat zijn betaald zonder vermelding van het IBAN, zal de terugbetaling geschieden aan het IBAN dat later door de consument wordt verstrekt.

Indien de consument een andere vorm van terugbetaling wenst, moet hij/zij contact opnemen met onze klantendienst binnen een termijn van maximum 7 dagen vanaf de datum waarop ons team op de hoogte werd gebracht van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te beëindigen.

Pertinente informatie:

Als uw bestelling na ontvangst niet in orde is, moet u deze onmiddellijk aan de vervoerder terugsturen, zodat de procedure voor vervanging in gang kan worden gezet.

De consument kan zich wenden tot een van de instanties voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen waarvan de naam, het contactadres en het internetadres zijn vermeld in de lijst van instanties die bij het directoraat Consumentenzaken is gedeponeerd. Raadpleeg voor meer informatie het consumentenportaal: www.consumidor.pt of http://ec.europa.eu/consumers/odr/